Purjehtien parempaan elämään

11/10/2023

Tuore tutkimus osoittaa, että merivalmennuksen ja seikkailukasvatuksen menetelmin voidaan vahvistaa nuorten hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta. Tutkimus seurasi kaksivuotista Venda – uutta suuntaa mereltä -hanketta.

Venda- hankkeen tavoitteena oli nuorten aikuisten sosiaalisen osallisuuden, toimintakyvyn sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien lisääminen. Merivalmennuksen ja seikkailupedagogiikan lisäksi hankkeessa tarjottiin ryhmä- ja yksilöohjauksia. 

Kohderyhmänä hankkeessa olivat koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat, pääkaupunkiseudulla asuvat yli 18-vuotiaat nuoret aikuiset, joilla oli vaikeuksia kiinnittyä säännölliseen toimintaan elämäntilanteen ja yksilöllisten haasteiden vuoksi.

Hanke tarjosi nuorille positiivisia kokemuksia kannustavassa ilmapiirissä antaen samalla mahdollisuuksia itsensä voittamiseen. Nuorten tuottaman arviointiaineiston mukaan he saivat uskallusta ja rohkeutta arkeensa myös hankkeen ulkopuolelle.

Omien vahvuuksien hahmottaminen ja kyky toimia hankalissakin tilanteissa parani, ja se puolestaan vaikutti positiivisesti tulevaisuuden suunnitelmiin. Hanke tuki nuorten opintojen suunnittelua tai ohjasi nuoria opintopoluille tai niitä tukevan kuntoutuksen piiriin.

Hanke tuki vahvasti yhteisön syntymistä ja osallistuneiden nuorten sosiaalinen kanssakäyminen jatkuu myös hankkeen ulkopuolella ja sen päätyttyä. Vendan kautta syntyneen yhteisön vaikutusta nuorten hyvinvoinnille ei voi aliarvioida, sillä yhteisöstä syntyneet ystävyyssuhteet jatkuvat myös hankkeen päätyttyä.

Hanketta rahoitti Euroopan Unioni (Euroopan sosiaalirahasto, kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma)
Hanketta rahoitti Euroopan Unioni (Euroopan sosiaalirahasto, kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma)

Hanke toteutettiin Valo-Valmennusyhdistyksen, Y-Säätiön ja Suomen Purjelaivasäätiön yhteistyönä vuosina 2021-2023. Hankkeen arviointitutkimuksesta vastasi Y-Säätiön tutkimuspäällikkö Saija Turunen, Ph. 

Tutustu raporttiin tästä