Hankeinfo

Mitä?

Venda-hankkeessa yhdistyvät vuoden ympäri toteutuva ryhmämuotoinen seikkailutoiminta sekä yksilöllinen tuki oman suunnan löytämiseen. Yhtenä keskeisenä toimintamuotona toimii purjehdukset purjelaiva Helenalla. 

Kenelle?

Toiminta on suunnattu 18-29-vuotiaille pääkaupunkiseudulla asuville nuorille, jotka ovat vailla työ- tai koulupaikkaa ja kaipaavat tukea oman suunnan löytämiseen. Osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Missä?

Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.
Helposti saavutettavissa, merellä ja metsässä!

Milloin?

Hanke toteutetaan ajalla 
1.5.2021-30.4.2023.

Toteuttajat

Päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajina Y-Säätiö sr sekä Suomen purjelaivasäätiö.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto.

Venda - Uutta suuntaa mereltä

Venda-hankkeessa toteutetaan vuoden ympäri tapahtuvaa seikkailutoimintaa, jossa yhtenä keskeisenä toimintamuotona on purjehdukset purjelaiva Helenalla. Venda-purjehdukset on tarkoitettu 18-29-vuotiaille, pääkaupunkiseudulla asuville nuorille aikuisille, jotka ovat vailla työ- tai koulupaikkaa, jotka kaipaavat uutta suuntaa elämään ja joilla ei ehkä muuten ole välttämättä mahdollisuutta päästä purjehtimaan.

Venda-purjehduksilla pääpaino on tekemällä oppimisessa ja tiimityössä sekä uusien kokemusten ja kavereiden löytämisessä. Purjehduksilla osallistujat ovat aktiivisesti mukana kaikessa purjelaivan arjessa, mutta osallistujalta ei vaadita aikaisempaa purjehduskokemusta.

Purjehduskokemuksen lisäksi osallistujat saavat Venda-hankkeessa yksilöllistä tukea itsenäisen elämän alkuun, kuten asumiseen, koulutukseen ja töihin hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Samalla he pääsevät mukaan aktiiviseen nuorten yhteisöön, jossa suunnitellaan erilaisia aktiviteetteja ympäri vuoden.  

Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto. Hankkeen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajina Y-Säätiö sr sekä Suomen purjelaivasäätiö.

Hanke toteutetaan 1.5.2021 - 30.4.2023 Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella.


Työpaketit

Yhteisöllisen merivalmennuksen kehittäminen

Hankkeessa kehitetään yhteisöllisen merivalmennuksen menetelmää sekä ympärivuotista seikkailupedagogista toimintaa, jonka avulla nuorten omaehtoinen osallisuus vahvistuu ja toimintakyky paranee.​


                            Koulutus- ja työelämäosallisuutta tukevan toimintatavan kehittäminen

Hankkeessa luodaan koulutus- ja työelämäosallisuutta tukeva toimintatapa, jossa osallistujien aikaisempi osaaminen tehdään näkyväksi. Lisäksi osallistujalle tarjotaan mahdollisuuksia tutustua kynnyksettömästi ja käytännönläheisesti eri aloihin ja ammatteihin voidakseen tehdä omaa uraa koskevia suunnitelmia.​


Toimintamallin kehittäminen, arviointi ja levittäminen

Arvioidaan toiminnan vaikutuksia ja kuvataan nuorten osallisuutta tukeva toimintamalli sekä toteutetaan nuorilähtöistä viestintää toiminnasta ja sen vaikutuksista.